Dom > Znanje > Sadržaj
Primjenjivost dijamantnog mikro praha
- May 08, 2018 -

U domaćoj proizvodnji dijamantnog mikro praha većina RVD dijamanta koristi se kao sirovina za drobljenje, oblikovanje, pročišćavanje, pranje, razvrstavanje, pranje i sušenje. Zbog ograničenja kvalitete sirovina prije prerade, kvaliteta i otpornost na habanje prikladni su samo za srednju i nisku tržišnu potražnju. Nacionalni standard GB / T 7 9 90 - 8 dijamantnog praha također zaostaje za sadašnjim dobom. Predloženo je da se prema različitim poljem primjene i zahtjevima standardni dijamantni mikro prašak može podijeliti na običnu brušenje, običnu poliranje, brusno brušenje, vrhunsko poliranje i brušenje visoke čvrstoće, što može poboljšati prikladnost dijamantnog mikro praha u različita područja primjene. Visok stupanj dijamanta odabran je kao sirovina i profinjen u dijamantnu brušenja visoke čvrstoće kao što je mikro prašak, kao što je dijamantna žica vidjela poseban prah koji će zadovoljiti potražnju visokokvalitetnih kupaca dijamantnom fine prahu. To je dobar primjer da neki domaći proizvođači izravno koriste prirodni dijamant ostatak ostataka materijala za pročišćavanje mikro praha za proizvodnju dijamantne žičane pile.